LIRIK: FADILAH NIKAH

YASIR LANA KULLAL UMUR WA ‘AFINA
MING KULI HA MIN AU BALAI AU ‘ANNI
GAMPILKEUN SADAYA URUSAN TEBIHKEUN
TINA BALAI NU TEMBONG ANU SUNI

BISMILLAH ALHAMDULILLAH NGALAP BERKAH
MIDAMELAN NYUSUN MASALAAHNA NIKAH
KARNA TURUT PARENTAHNA ROSULILLAH
TINA HADIST KULLU AMRIN NU KATELAH

ROHMAT ALLOH SALAM ALLOH KA UTUSAN
ANU NGAGELARKEUN SYAREAT PERNIKAHAN
SARENG KULAWARGI SOHABATNA JUNGJUNANAN
TUR MUMIN MUSLIMIN ANU TO’AT PARENTAHAN

IEU TEH PIRANG-PIRANG PERMASALAHAN
ANU PATALI JEUNG SYAREAT PERNIKAHAN
MUGA TI GUSTI AYA NU PAMURAHAN
NGAHAMPURA KANA SUGRI KASALAHAN

ARI NIKAH ETA SUNAHNA JUNGJUNAN
NU HIKMATNA NGALOBAKEUNNA TURUNAN
KANJENG NABI SEUEUR UMAT KABANGGAAN
WASILAH NIKAH AYANA KAAGUNGAN

MANGKA GERA PRAK ENTONG SOK KASIEUNAN
LOBA BUDAK INGGIS HENTEU KAPARABAN
MANDEG MAYONG CICING DINA KABUJANGAN
BISI TERJERUMUS KANA PERZINAHAN

SAHA JALMA TINGGAL NIKAH KASIEUNAN
KANA DIRI HIRUP PINUH KAMISKINAN
MAKA KANJENG NABI DAWUH PERNYATAAN
ETA JALMA HENTEU ASUP KA UMATNA

DULUR-DULU URANG SING HARIWANG GEDE
KOMO DEUI DINA SAAT SYAHWAT GEDE
IEU JALMI FITNAH KARUKSAKAN GEDE
SABAB SYAHWAT  NAFSU TANAGA NA GEDE

JEUNG LAMUN URANG BOGA GADIS PARAWAN
MANJING UMUR TIKAHKEUN MUN AYA LAWAN
GAMPILKEUN ULAH SOK HESE KALAKUANAN
AGAMA MAH HENTEU NITAH KAHESEAN

AYA SOTEH BINGUNG SUSAH KAHESEAN
GUMEDE TEU NGUKUR KANAA KAAYAAN
NAON SUSAHNA TOLAAT LALAMPAHAN
SUSAH SENANG TINA LAKUNA SORANGAN

ARI JALMA NIKAH NYATA GEUS NGARAKSA
SAPAROH AGAMA GUSTI NU KAWASA
ISTRI SHOLEH TUMBUH TIMPUH HADE BAHASA
NU NULUNGAN KITU DAWUH NU KAWASA

TUR MOAL HASIL BOGA BUDAK NU BERKAH
ANU SHOLEH ANGING KU WASILAH NIKAH
KURU RATU WONG ATU WAKA ROFAGA
NU UTAMA JADI CONTONA PAPADA

DAWUH IBNU MAS’UD RODIALLOHU AN
LAMUN NYESA UMUR SAPULUH POEAN
KAMI REUSEUP NIKAH KARNA KAIMANAN
ERA KAMI GOK JEUNG ALLOH KEUR BUJANGAN

DULUR URANG KUDU APAL BISI FITNAH
LOBA BOJO LAIN DUNIA ANU FITNAH
SABAB SAYYID ALI NU ZUHUD NU NIKAH
TILU ISTRI LIAN TI SITI FATIMAH

TAPI SOK SANAJAN KITU SING KIATNA
RUKSAK JALMA KU PMAJIKANNA
TUR KU INDUNG BAPANA JEUNG KU ANAKNA
NU MERDIKANA ANU ANU TEU KADUGANA

LIMA RUPA PIRANG-PIRANG GUNA NIKAH
HASIL ANAK, MEUPEUS SYAHWAT, NGURUS IMAH
LOBA SOBAT KARABAT ANU NGALEUYAH,
NYUMPONAN HAQ NU KABEH KU MUJAHADAH

OPAT JALAN TAWAUL BOGA TURUNAN
ETA KAASUP HADE KALAKUAN
KALAH AMAN TINA SYAHWAT KARUKSAKAN
HINGGA ERA BOJANGAN GOK JEUNG PANGERAN

HIJI METUKAN KACINTAAN PANGERAN
SABAB NGAMBAH HAHASILKEUNNA TURUNAN
DUA NYOBI CINTA NABI KABUNGAHAN
DI QIYAMAH PANGLOBANA KAUMATAN

TILU NGALAP BERKAH DU’A BUDAK SOLEH
NU BATI DIRI KA GUSTI TEU CAMPOLEH
OPAT NYUPRIH SYAFAAT NU LEUTIK KENEH
MUN MAOT TINA GEDE MASIH SAMEMEMEH

TAH SAKITU FADILAHNA PERNIKAHAN
KABATAS KU KEDUL HOREAMAN
MUGI URANG SADAYANA KABERKAHAN
KU NIKAH NU DASAR TURUT KA PANGERAN

ROHMAT ALLOH SALAM ALLOH KA UTUSAN
NU NGAGELARKEUN SYAREAT peernikahan
SARENG KULAWARGI SOHABATNA JUNGJUNAN
TUR MUMIN MUSLIM NU TURUT PARENTAHAN

* Hatur Nuhun ka Grup Terbang AL MUNAWWIR

0 Response to "LIRIK: FADILAH NIKAH"

Post a Comment