Lirik Gambus: NAWARTIL AYYAMI

Nawarti ayyami raghati ahlami
hoyartiloun ... wutha ... wusyaikil ... il hayaaa
Alloh ... Alloh ... Alloh ... Ya Alloh ... 3x
Oooo ... Oooo ... Oooo

Alloh ghab ainak fa a’ini ( Habibi ... )
Alloh ghama beinak wubeini ( Habibi ... )
Alloh laifarrra’ mala yib’id mala
Ya harim nayoum mimba’dima
Alloh ghamana sawa amaril hawa ighrif ‘uru audaminaa
Shuf kunna kin wabanina fein
Inta wana ....

Ba’di kulli umri da hubbak nada
Ghoyyartali lu syekiti
Inta min wisthil bashar kadzabil adzar
Tidkhul hayati dunyati
Winnaharda umri bas
Umribtada ...
Pengirim: El-fatt Ma'mun Assaepudin

0 Response to "Lirik Gambus: NAWARTIL AYYAMI"

Post a Comment